Losgestort zand, grind en split.

Heeft u meer dan gemiddeld nodig? Bij groter hoeveelheden kan alles ook losgestort worden geleverd. Het grote voordeel voor u is de gemakkelijke verwerking en natuurlijk de prijs. Let op! Voor het leveren van losgestort zand, grind of split, worden grote zware vrachtwagens,dumpers ingezet. Houdt daar rekening mee.
We staan garant voor een zorgeloze levering. Bel of mail ons voor een vrijblijvende prijsopgave.Hoeveel zand heb ik nodig?

Wanneer U een zandbed met zand (welke zandsoort dan ook) wilt gaan aanleggen moet U uiteraard weten hoeveel zand U moet bestellen. Om uit te rekenen hoeveel zand U nodig heeft, heeft U de volgende gegevens nodig.
- Lengte in strekkende meters
- Breedte in strekkende meters
- Aan te vullen hoogte in meters: Voor een zandbed van zand onder bestrating wordt een laagdikte gebruikt van 15-20cm (bij licht gebruik). Bij zwaarder gebruik moet de laagdikte 20-40cm zijn.
De lengte vermenigvuldigt U met de breedte. U heeft nu het aantal vierkante meters (m2). Het aantal vierkante meters vermenigvuldigt U met de aan te vullen hoogte in meters. Vermenigvuldig de uitkomst met 1,1. Dit is nodig voor de inklinking. Zand zakt namelijk nog in als het is aangelegd, dit heet inklinking. De uitkomst van deze berekening is de benodigdehoeveelheid kubieke meters zand (m3). Uw zand direct bestellen? Ga naar onze diverse zandproducten.
Een voorbeeld: U heeft een zandbak van 3m bij 3m. Deze wilt U gaan vullen met 30cm speelzand. Om de benodigde hoeveelheid speelzand uit te rekenen, doet U het volgende: 3 x 3 = 9m2. 9m2 x 0,30 = 2,7m3. 2,7 x 1,1 = 2,97m3. U heeft dus totaal 2,97m3 zand nodig om de zandbak te vullen.

Tip: Bestel genoeg: houd er rekening mee dat zand verdicht en u dus in werkelijkheid meer zand nodig heeft dan u strikt meet.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoeveel grind of split heb ik nodig?
Wanneer U een tuinpad, oprit of parkeerplaats met grind of split wilt gaan aanleggen moet U uiteraard weten welke hoeveelheid U moet bestellen. Om uit te rekenen hoeveel grind of split U nodig heeft, heeft U de volgende gegevens nodig.
- Lengte in strekkende meters
- Breedte in strekkende meters
- Aan te vullen hoogte in meters
De lengte vermenigvuldigt U met de breedte. U heeft nu het aantal vierkante meters (m2). Het aantal vierkante meters vermenigvuldigt U met de aan te vullen hoogte in meters. De uitkomst van deze berekening is de benodigde hoeveelheid kubieke meters grind/split (m3). Een voorbeeld:
U heeft een voortuin van 4m bij 5m. Deze wilt U gaan bedekken met 5cm grind of split. Om de benodigde hoeveelheid grind of split hiervoor uit te rekenen, doet U het volgende: 4m x 5m = 20m2. 20m2 x 0,05m = 1m3. U heeft dus totaal 1m3 grind of split nodig voor Uw voortuin in dit geval.
Aanvullend kunt U de volgende informatie aanhouden:
-U kunt uitgaan van 75kg per m2. U bedekt dus ±20m2 met 1m3 grind of split. Met 1 midibag a 1000kg bedekt U ±14m2.
- De benodigde laagdikte is 5-6cm (voor meer informatie: Benodigde laagdikte). Legt U het dunner, heeft U kans dat U de ondergrond (anti-worteldoek e.d.) ziet. Legt U het veel dikker, dan wordt dit onprettig indien U er met de fiets of auto overheen rijdt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe dik moet grind of split liggen?
- Tuinpad en oprit waar alleen op gelopen of gefietst wordt:
Bij dit type licht gebruik is de standaard laagdikte 5cm. Qua kaliber zijn er veel mogelijkheden: alles tussen 2mm en 32mm is mogelijk.
- Siertuin welke niet belopen wordt:
De standaard laagdikte is 5cm. Kalibers tussen 20mm en 40mm vragen een dikkere laagdikte van 6-7cm. Grotere kalibers: afhankelijk van de maat ±6-10cm.
Tip: in bedrijfstuinen ziet men vaak dat gekozen wordt voor een grote laagdikte met een groot kaliber waarmee het bijna geheel onderhoudsvrij wordt omdat onkruid geen kans krijgt!
- Oprit en parkeerplaats waarop gereden wordt:
Hiervoor wordt een laagdikte van 5-7cm aanbevolen. Kalibers tussen 7-20mm kunnen het beste gebruikt worden, zoals de maat 8/16. Let op een fundering met Gebroken puin, dit is nodig voor de stabiliteit. Om het geheel berijdbaar en spoorvrij te maken, is het gebruik van splitplaten aangeraden.

----------------------------------------------

Zwarte grond / Teelaarde
Teelaarde, ook tuinaarde of (zwarte) grond genoemd is een product wat gewonnen wordt bij maaiveldverlagingen en ontgravingen. Het is onbemest, ongemengd en vrij van puin. Teelaarde (of tuinaarde) is goed waterdoorlatend en mag nauwelijks overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen bevatten. Let op, teelaarde is bruin / zwart en verschilt van (grijs/geelkleurig) zand in kleur en toepassing.
Teelaarde gebruiken
Men gebruikt tuinaarde voor ophoging en voor grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur. Ook graszoden legt men op teelaarde, indien nodig bijgemengd met drainagezand (bijv. sportvelden). De teelaarde is nog onbemest en kan door de gebruiker voor de eventuele toepassing bijbemest worden met compost. Teelaarde is zowel in bigbag als losgestort te verkrijgen. Voor grotere hoeveelheden of vragen: mail of bel ons!

Schone grondverklaring en normen

De vroegere AP04 (schone grondverklaring) is vervangen door de nieuwe norm AW2000. De grond die we verkopen voldoet aan deze norm voor de categorie "Klasse Wonen" en mag daarom worden toegepast in woongebieden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorgen losgestort
Losgestort zand, grind of split wordt geleverd met een kiepauto,trekker+dumper.
Uw oprit is misschien wel groot genoeg om op te rijden, maar door het gewicht drukken de wielen er heel makelijk een heel diep spoor in. En denk dan maar eens wat er gebeurt met uw bestrating, of met de riolering, misschien ligt die maar net onder de grond.
Losgestorte producten worden altijd vanuit de achterkant van de kieper gekiept. Een kiepauto of trekker+dumper heeft een lengte van 9 tot 14 mtr., let u er dus op met uw bereikbaarheid, denk daarbij vooral aan de bochten en draaimogelijkheden.  Aanwijzingen van de klant ten aanzien van de losplaats geschieden altijd op uw eigen risico.
Wanneer u twijfelt aan de bereikbaarheid, neem contact met ons op, dan proberen we een inschatting te maken van de mogelijkheden.

Product Soortelijk gewicht per m³ Benodigde hoeveelheid
Ophoogzand 1.450 kg Ophoogzand wordt in fundatiepakketten gebruikt om op te hogen.
We leveren alle zandproducten in Big Bags ,en  ook losgestort.
Met een Big Bag van 0,5 m³ ophoogzand kunt u 10 m² ophogen met ca. 5 cm.
Met een Big Bag van 1 m³ ophoogzand kunt u 10 m² ophogen met ca. 10 cm.
Een goede verdichting is belangrijk om verzakkingen tegen te gaan. Calculeer daarom op een verbruik van ca. 20 % meer product.
Zand voor zandbed 1.450 kg Zand voor zandbed wordt gebruikt onder terassen en tuinpaden.
We leveren alle zandproducten in Big Bags en ook losgestort.
Met een Big Bag van 0,5 m³ zand voor zandbed kunt u 10 m² ophogen met ca. 5 cm.
Met een Big Bag van 1 m³ zand voor zandbed kunt u 10 m² ophogen met ca. 10 cm.
Een goede verdichting is belangrijk om verzakkingen tegen te gaan. Calculeer daarom op een verbruik van ca. 20 % meer product.
Straatzand 1.450 kg Straatzand wordt direct onder de bestrating gebruikt, en zorgt met zijn drainerende werking dat er geen plassen op het straatwerk blijven staan.
We leveren alle zandproducten in Big Bags van en ook losgestort.
Met een Big Bag van 0,5 m³ straatzand kunt u 10 m² ophogen met ca. 5 cm.
Met een Big Bag van 1 m³ straatzand kunt u 10 m² ophogen met ca. 10 cm.
Een goede verdichting is belangrijk om verzakkingen tegen te gaan. Calculeer daarom op een verbruik van ca. 20 % meer product.

Zandbakkenzand 1.450 kg Zandbakken zand wordt gebruikt in zandbakken en onder speeltoestellen.
We leveren alle zandproducten in Big Bags en ook losgestort.
Met een Big Bag van 0,5 m³ zandbakkenzand kunt u 10 m² ophogen met ca. 5 cm.
Met een Big Bag van 1 m³ zandbakkenzand kunt u 10 m² ophogen met ca. 10 cm.
Zandbakken zand wordt juist niet verdicht, anders verliest het zijn functie. /td>
Drainzand 1.450 kg Drainzand wordt oorspronkelijk gebruikt om rondom drains te leggen, maar er zijn veel meer toepassingen.
We leveren alle zandproducten in Big Bags en ook losgestort.
Drainzand kan ook heel goed gebruikt worden om grasvelden mee te egaliseren.
Brekerzand 1.600 kg Brekerzand wordt gebruikt om straatwerk in te vegen. Verbruik is geheel afhankelijk van uw bestrating, getrommelde bestrating verbruikt meer dan strak aansluitende betonklinkers.
We leveren dit product ook in emmers van 25 kg. Speciaal omdat er vaak minder van nodig is. Daarnaast natuurlijk ook in Big Bags . Of losgestort.
Met 25 kg brekerzand kunt u tussen de 5 m² en 15 m² invegen.
Met een Big Bag van 0,5 m³ brekerzand kunt u tussen de 75 m² en 125 m² invegen.
Met een Big Bag van 1 m³ brekerzand kunt u tussen de 150m² en de 250m² invegen.  Bewaar wel wat brekerzand, zodat u het invegen hier en daar nog een keer kunt herhalen.

Metselzand 1.450 kg Metselzand wordt gebruikt om metselspecie te maken. De standaard verhouding is 3 eenheden zand en 1 eenheid cement. Er kunnen ook toevoegingen worden gebruikt, bijvoorbeeld kalk.
We leveren alle zandproducten in Big Bags en  ook losgestort.
Verbruik is geheel afhankelijk van de toepassing.
Betonzand 1.450 kg Betonzand wordt gebruikt om betonmortel te maken. De standaard verhouding is 3 eenheden grind, 2 eenheden zand en 1 eenheid cement. 
We leveren alle zandproducten in Big Bags en ook losgestort.
Verbruik is geheel afhankelijk vna de toepassing.
Vloerenzand 1.500 kg Vloerenzand wordt gebruikt om afsmeervloerenspecie aan te maken. De standaard verhouding is  5 eenheden zand en 1 eenheid cement.
We leveren alle zandproducten in Big Bags en ook losgestort.
Verbruik is geheel afhankelijk van de toepassing.

Manegezand 1.450 kg Manegezand wordt vaak gebruikt als toplaag bij paadenbakken.
We leveren alle zandproducten in Big Bags en ook losgestort.
Verbruik is geheel afhankelijk van de toepassing.
Valdempzand 1.450 kg Valdempzand wordt gebruikt onder speeltoestellen e.d.
We leveren alle producten in Big Bags en ook losgestort.
Met een Big Bag van 0,5 m³ zandbakkenzand kunt u 5 m² ophogen met ca. 10 cm.
Met een Big bag van 1 m³ zandbakkenzand kunt u 5 m² ophogen met ca. 20 cm.
Valdempzand wordt juist niet verdicht, anders verliest het zijn functie, regelmatig losharken of omspitten is belangrijk.

Tankenzand 1.450 kg Tankenzand wordt speciaal gefabriceerd om te voldoen aan de strengste eisen die gesteld worden bij tankstations.
We leveren alle producten in Big Bags en ook losgestort.


Ellermann

Website door MaatReclame.nl